skip to Main Content

นโยบายการใช้เว็บไซต์

เว็บไซด์นี้ถูกสร้างขึ้นโดย สมาคมอุตสาหกรรมเครื่องดื่มไทย วัตถุประสงค์เพื่อให้ข้อมูลโภชนาการของเครื่องดื่มแก่ผู้บริโภค เนื่องจาก เครื่องดื่มที่มีบรรจุภัณฑ์เป็นขวดแก้ว ไม่สามารถชี้แจงข้อมูลโภชนาการของเครื่องดื่มนั้นได้อย่างครบถ้วน จึงต้องการชี้แจงข้อมูลดังกล่าวในเว็บไซด์นี้

 

มาตรฐานของเว็บไซต์

เว็บไซต์นี้สร้างเว็บด้วยโปรแกรม WordPress และเสริมฟังก์ชั่นการใช้งานที่มากขึ้นด้วยปลั๊กอินต่าง ๆ แบ่งการทำงานออกเป็น 2 ส่วนใหญ่ๆ คือ ฝั่งผู้ใช้งาน และฝั่งของแบรนด์สินค้าที่เป็นผู้ให้ข้อมูลโภชนาการของเครื่องดื่มต่าง ๆ

ผู้ใช้งาน (User) สามารถค้นหาข้อมูลเครื่องมือที่ต้องการผ่านหน้าเว็บไซด์ได้เลย โดยการค้นหาสามารถทำได้ 2 วิธี คือ ค้นหาโดยชื่อสินค้า หรือ ค้นหาโดยเลข อย.

ผู้ให้ข้อมูล (Admin) จะล็อกอินเข้าสู่เว็บไซด์ โดย Username และ Password ของหลังบ้านเว็บไซด์ เพื่อใส่ข้อมูลโภชนาการของเครื่องดื่ม ตามที่สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา กำหนด

และเพิ่มเติมความสามารถในการมีปฏิสัมพันธ์กับผู้ใช้ด้วยช่องทางการติดต่อผ่าน E-Mail ที่ได้กำหนดไว้ในเว็บไซด์

 

การเข้าถึงเพื่อใช้งานเว็บไซด์

เว็บไซด์นี้ผ่านการทดสอบการใช้งาน ให้สามารถเข้าถึงและใช้งานเว็บไซด์ได้หลากหลายช่องทาง ผ่านเว็บบราวเซอร์ที่มีมาตรฐานและเป็นที่ยอมรับทั่วโลก

ได้แก่ เว็บบราวเซอร์ Google Chrome

เว็บบราวเซอร์ Internet Explorer หรือ IE

เว็บบราวเซอร์ Mozilla Firefox เป็นต้น

 

แนะนำขนาดหน้าจอที่เหมาะสมสำหรับใช้งานเว็บไซด์

เว็บไซด์นี้ผ่านการออกแบบให้เป็นแบบ Responsive Web Design โดยมีจุดประสงค์เพื่อทำให้ผู้ใช้งาน สามารถใช้งานเว็บไซด์ได้ง่ายที่สุด

เมื่อผู้ใช้เข้าเว็บไซด์ผ่าน PC / Desktop จะแสดงผลออกมาหน้าตาสวยงาม ใช้งานง่าย

ในขณะเดียวกัน เมื่อผู้ใช้เข้าเว็บไซด์ผ่านมือถือ / Mobile ก็แสดงผลให้เหมาะสมกับอุปกรณ์ต่างๆ ได้อย่างดี ไม่เล็กจนเกินไป และปรับLayout ของเว็บไซด์ให้เหมาะกับการใช้งานผ่าน Mobile

แนะนำขนาดหน้าจอที่เหมาะสมสำหรับใช้งานเว็บไซด์ ดังนี้

หน้าจอ Mobile ขนาด 640×960 px

หน้าจอ Desktop ขนาด 1920 x 1080 px

 

ติดต่อสอบถามเกี่ยวกับการใช้งานเว็บไซด์

สอบถามปัญหาการใช้งานเว็บไซต์ – Contact Webmaster

กรุณาติดต่อE-mail :  contact@icbdconsulting.com

Back To Top